Midada tier l'inoltraziun da declaronzas da taglia

Uffeci da taglia Breil

Midada tier l'inoltraziun da declaronzas da taglia

La declaronza da taglia ei d'inoltrar niev directamein agl uffeci da taglia cantunal a Cuera:

Kantonale Steuerverwaltung GR
Verarbeitungszentrum 1/KO
Steinbruchstrasse 18
7001 Chur


Damondas per prolungaziun dil termin d'inoltraziun dalla declaronza da taglia:


La damonda per prolungaziun dil termin d'inoltraziun sto cuntener las suandontas indicaziuns:

- Numera da register cumpletta incl. numera dalla vischnaunca: 518
- Num, prenum
- Vischnaunca

Pusseivladads d'inoltrar la damonda per prolungaziun dil termin d'inoltraziun:

Online:   www.stv.gr.ch
E-mail:   fristgesuche@stv.gr.ch

ni a scret alla suandonta adressa:

Kantonale Steuerverwaltung GR
Fristgesuche/KO
Steinbruchstrasse 18
7001 Chur


Il termin concediu vegn buca confirmaus ed ei buca prolungibels.
Cass singuls giustificai survegnan excepziunalmein in ulteriur termin.


Dapli informaziuns cheu

www.stv.gr.ch

25/01/2017